A A A

Informacje o wolnych miejscach można uzyskać w sekretariacie młodzieżowym szkoły (I piętro) oraz pod numerem telefonu 14 636 10 76 lub  14 636 10 77.

Konferencja plenarna odbędzie się w środę 30.08.2017 o godzinie 9:00 w sali 115.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września (czwartek) o godzinie 8.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9:00 na boisku szkolnym. Następnie spotkania z wychowawcami wg harmonoramu.

Absolwenci klas 3 zc i 3 zk odbierają wyniki egzaminów od dnia 26 sierpnia 2016 r. w sekretariacie młodzieżowym w godzinach 9 - 15.
Pozostali uczniowie otrzymają wyniki 1 września na spotkaniu z wychowawcami.

Uczniowie klas pierwszych zasadniczej szkoły zawodowej proszeni są o wstrzymanie się z zakupem podręcznika do języka obcego. Informacja o podręczniku zostanie podana we wrześniu.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na zakup podręczników. Szczegóły w poniższym linku:

http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/rodz/wyprawka_szkolna_2016_2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)

  • dla absolwentów ZSEG wydawane będą od dnia 28 sierpnia (piątek) od godziny 11:00 w sekretariacie młodzieżowym szkoły.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

  • dla absolwentów klasy 3 ZSZ nr 3 wydawane będą od dnia 28 sierpnia (piątek) od godziny 11:00 w sekretariacie młodzieżowym szkoły
  • dla uczniów Technikum nr 3 wydawane będą przez wychowawców klas na rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 1 września

Po odbiór w/w wyników proszę się zgłosić z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" szkoła będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie podręczników do dnia 9 września 2014 r. 
Wnioski można  pobrać i składać w sekretariacie młodzieżowym codziennie od 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje na stronie: http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/rodz/wyprawka_szkolna_2014_2015

Uczniowie przyjęci do ZSEG w zawodach gastronomicznych:

• technik żywienia i usług gastronomicznych,
• kelner, 
• kucharz, 
• cukiernik,
zobowiązani są do wykonania badań w kierunku nosicielstwa w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10  tel. 14 621 70 97 w terminie od 14.07.14 do 22.08.14 r.
Badania są bezpłatne – nie obowiązuje skierowanie ze szkoły – SANEPID otrzymał listy uczniów przyjętych do ZSEG.
Od 1 września 2014 roku wstęp do pracowni gastronomicznych mają tylko uczniowie, którzy posiadają aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (opieczętowaną przez PSSE i lekarza). 
Książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych można nabyć w sklepach papierniczych.
Książeczki zdrowia należy przekazać wychowawcy w pierwszym tygodniu września 2014 r.

Zmiany w rządowym programie

„Wyprawka szkolna”

 

W trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe, uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych.

Od 1 października 2012 roku kryterium dochodowe będzie wynosiło 456 złotych, w związku z powyższym przy ustalonym terminie składania wniosków – 5 września 2012 r. wnioski mogą składać rodzice uczniów, którzy będą spełniali zweryfikowane kryteria dochodowe tj. 456 złotych.