A A A
Dokumentacja wycieczki
 
 

DOKUMENTY PODSTAWOWE - OBOWIĄZKOWE

Tytuł dokument
Regulamin wycieczek regulamin
Aneks do Regulaminu wycieczek w zawiązku z COVID-19 aneks
Karta wycieczki krajoznawczo-turystycznej z programem Załącznik nr 1A
Karta wycieczki przedmiotowej (m.in. konkursy, warsztaty, zawody) z programem Załącznik nr 1B
Karta wycieczki zagranicznej z programem Załącznik nr 1C
Lista uczestników wycieczki Załącznik nr 2
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce (obowiązkowo uczniowie niepełnoletni + wycieczki zagraniczne) Załącznik nr 3A
Oświadczenie ucznia pełnoletniego dot. udziału w wycieczce Załącznik nr 3B
Oświadczenie kierownika oraz opiekunów wycieczki Załącznik nr 4
Erasmus - karta wycieczki zagranicznej Załącznik 12A
Erasmus - zgoda rodziców na wyjazd Załącznik 12B
Erasmus - lista uczestników wyjazdu zagranicznego Załącznik 12C
 
 

DOKUMENTY DODATKOWE

Tytuł dokument
WZÓR - Informacja dla rodziców /opiekunów prawnych/ Załącznik 5
WZÓR - Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu Załącznik 6
WZÓR - Umowa z przewoźnikiem Załącznik 7
WZÓR – Dodatkowe wytyczne do wycieczki górskiej Załącznik 8
WZÓR - Dodatkowe wytyczne do wycieczki rowerowej Załącznik 9
WZÓR - Dodatkowe wytyczne do wyjazdu na basen Załącznik 10
WZÓR - Dodatkowe wytyczne do wyjazdu do kina, teatru, na wystawę, koncert Załącznik 11