slajd2019

A A A

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projektach międzynarodowych Erasmus+ i POWER na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższą środę 26 września i czwartek 27 września na długiej przerwie o godzinie 12.50 w sali 115.

Uczniowie naszej szkoły Andrzej Sysło z klasy III TD i Tomasz Wantuch z klasy IITD zdobyli 3 miejsce w konkursie grillowania karpia na łowisku Podolsze koło Zatora.  Konkurs oceniali kucharze z Małopolskiego Zrzeszenia Kucharzy i Cukierników. Zadaniem uczniów było filetowanie karpia, grillowanie i podanie go z sosem. Uczniowie ZSEG przygotowali Karpia Jesiennego, czyli karpia w towarzystwie sosu kurkowego i gołąbków w sałacie masłowej. 
ZOBACZ ZDJĘCIA

Elżbieta Teper

W ZSEG w dniu  19.09.2018  odbył się szkolny konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie kucharz. Tematem konkursu były  Zakąski zimne i gorące. Zmagania przyszłych kucharzy bacznie obserwowali zawodowi kucharze Małgorzata Wesołowska  szef kuchni restauracja U  Młynarzy, Maciej Adamus szef kuchni Pół na Pół, Dominik Łukasik  kucharz z restauracji hotelu Heron Live Hotel. Wymienieni szefowie to byli uczniowie ZSEG.

Zarząd Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych serdecznie zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej organizowanej przez GPW w Warszawie.
Wszyscy uczniowie, którzy lubią emocje związane z inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych proszeni są o zgłoszenie się do Pani prof. Marzeny Malec-Witek do dnia 01.10.2018 r.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż od początku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych będą uczestniczyć w dwuletnim międzynarodowym projekcie „Get in Shape for Europe” w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich i trzecich technikum, w ramach programu POWER, będą mieli możliwość wyjazdu na staże i szkolenia w Wielkiej Brytanii. W projekcie weźmie udział:
- 12 uczniów w zawodzie technik ekonomista,
- 6 uczniów w zawodzie technik handlowiec,
- 12 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
- 8 uczniów w zawodzie tehnik hotelarstwa.
Uczniwie klas technikum handlowego i ekonomicznego wyjadą na 2-tygodniowe szkolenie z zakresu marketinku i reklamy, zaś uczniowie technikum hotelarskiego oraz żywienia i usług gastronomicznych wyjadą na 4-tygodniowy straż w przedsiębiorstwach.

Bliższych informacji udzielają: p. prof. M. Hołda oraz p. prof. M. Malec-Witek.

W bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie funkcjonuje przestrzeń biblioteczna pod nazwą BOOKCROSSING czyli „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ”. W holu na pierwszym piętrze znajduje się specjalnie przygotowana szafka oraz regulamin korzystania z bookcrossingu. Każdy uczeń może przynieść swoją książkę , której chce dać drugie życie, postawić na półce, a w zamian wziąć tę, którą zostawił ktoś inny. Do akcji mogą włączyć się również nauczyciele i pracownicy administracji.

Drodzy rodzice i uczniowie naszej szkoły.
Biblioteka szkolna otrzymała dotację w wysokości 15 000 złotych na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Kupując książki pragniemy spełnić oczekiwania użytkowników biblioteki i zakupić takie propozycje, które są zgodne z oczekiwaniami i zainteresowaniami czytelników. Dlatego bardzo prosimy rodziców, uczniów naszej szkoły o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w wyborze nowych książek. Wszyscy powinniśmy współuczestniczyć w wyborze literatury, która wzbogaci księgozbiór naszej szkoły.
Ankieta dla rodziców
Ankieta dla uczniów

Dnia 25 września 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie inauguracyjne Tarnowskiego Centrum Młodych Inwestorów.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież (ponad 100 osób) wraz z opiekunami z 5 tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych:

W dniach 4-5 września 2017 roku wśród uczniów i nauczycieli ZSEG rozprowadzano pomoce naukowe w postaci kalendarzyków i zakładek do książki. Zebrane środki w kwocie 204,50 zł w dniu 8 września 2017 roku zostały wpłacone na konto Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „POMÓŻ i TY”. 

Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, które odbyły się 17 września  2017 r., miały miejsce na Łowiskach wędkarskich Podolsze k/Zatora, dostarczyły mnóstwo atrakcji.

1 Września 1939 roku o świcie oddziały Wehrmachtu przekroczyły granice II Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową. 17 września 1939 roku realizując ustalenia tajnego protokołu do Paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona zaatakowała Polskę.

Dnia 15.09.2017 r., uczniowie klas maturalnych naszej szkoły, udadzą się na diecezjalną pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. Przed obrazem Matki Bożej będziemy prosić o Boże błogosławieństwo przed egzaminami maturalnymi oraz o dobry i mądry wybór przyszłej drogi życia.
Przebieg pielgrzymki:
miejsce zbiórki: godz. 6.45 – stacja BP naprzeciw dworca PKS,
7.00 - wyjazd autokarem,

Dnia 30 września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Szkolnego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele.
W głosowaniu wzięło udział 646 osób, które wybierały Prezydium Samorządu Szkolnego spośród 7 kandydatów. 30 głosów było nieważnych. Frekwencja w wyborach wyniosła 79,6%.

W dniu 77 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego uczennice naszej szkoły tj. klasy 3TZ, a pośród nich członkinie Koła Historyczno-Turystycznego działającego przy naszej szkole uczestniczyły w niezwykłej lekcji historii. Lekcja ta odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prezes IPN dr Jarosław Szarek wygłosił wykład nt. "Fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego". Druga cześć lekcji to spotkanie ze świadkami tamtych wydarzeń co było zdecydowanie wartością dodaną tego przedsięwzięcia. Wykładu dr. Jarosława Szarka wysłuchali uczniowie, nauczyciele, historycy i kombatanci – uczestnicy konspiracji w czasie II wojny światowej. My natomiast w sali nr 12 w naszej szkole w odległości kilkuset kilometrów braliśmy w tym wydarzeniu udział śledząc tę lekcję historii online – za pośrednictwem strony IPN.  ZOBACZ ZDJĘCIA

Uczniowie IV klasy technikum Mateusz Ciurej i Dominik Łukasik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie brali udział w konkursie ,,Grillowanie Karpia”. Konkurs odbył się na łowisku Podolsze k/Zatora. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnością filetowania karpia. Kolejnym etapem konkursu było przygotowanie potrawy i prezentacja. Pracę uczniów biorących udział w konkursie oceniali kucharze z Małopolskiego Zrzeszenia Kucharzy i Cukierników. Każdy konkurs jest sprawdzianem umiejętności pracy w stresie pod okiem wytrawnego jury, jak również pogłębia umiejętności praktyczne przyszłych pracowników restauracji, hoteli.

Zobacz zdjęcia

W dniu 16.09.2016 r. reprezentacja dziewcząt i chłopców naszej szkoły wzięła udział w turnieju sportowym „Jasne, że Jasna” o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa zorganizowanym na nowopowstałych obiektach sportowych na Osiedlu Jasna. Młodzież rywalizowała w czterech konkurencjach.

Zobacz wyniki

Zdjęcia

W dniach 15 i 16 września 2016 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim organizowany przez Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z okazji 90-lecia szkoły. W konkursie wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły: Agnieszka Warzecha, Joanna Michoń, Katarzyna Trojan i Piotr Trybulec wraz z opiekunem panem Józefem Parysem. Wyjechaliśmy pociągiem o 5:36 z Tarnowa do Krakowa a następnie po przesiadce dojechaliśmy do Warszawy. W konkursie udział wzięli uczniowie ze Skierniewic, Zamościa, Warszawy a także ze Słupca. Pierwszą częścią konkursu był test wiedzy o Józefie Piłsudskim. Składał się on z 60 pytań za które można było uzyskać 30 pkt. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 60 min. Każdy uczestnik test pisał samodzielnie następnie punkty zostały zliczone na konto każdej drużyny.

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ PREZENTACJĘ opracowanie: Katarzyna Trojan kl. 3TE i Piotr Trybulec kl. 2TM
ZOBACZ PREZENTACJĘ opracowanie: Joanna Michoń kl. 1TM i Agnieszka Warzecha kl. 2TT

Chcesz spędzić 1 rok w USA i uczyć się w amerykańskiej szkole średniej?

Drodzy Uczniowie!
Dużymi krokami zbliża się termin wyborów do Prezydium Samorządu Szkolnego. Wybory Przewodniczącego / Przewodniczącej Szkoły odbędą się w piątek 30 września.
Poniżej przedstawiamy listę kandydatów ubiegających się o tę ważną funkcję. Ich sylwetki oraz programy wyborcze będziemy prezentować Wam w najbliższych dniach na stronie szkoły na fb.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

W grudniu bieżącego roku nasza Szkoła obchodzić będzie ważne rocznice – 105-lecie istnienia i 40 lat funkcjonowania w obecnym budynku, z którym kojarzy ją większość mieszkańców Tarnowa i okolic, przy ulicy Gen. Józefa Bema 9-11. Pragniemy uczcić to szkolne święto, organizując spotkanie dawnych i obecnych nauczycieli, dzisiejszych uczniów i absolwentów. W sposób szczególny nasze zaproszenie kierujemy do tych, którzy szkołę kończyli w budynku przy ul. Piłsudskiego, jak i tych, którzy z sentymentem połączonym z dumą wspominają czas „na Bema” i myślą o sobie jako absolwentach ZSEG – „szkoły na Bema”, wracają serdecznym wspomnieniem do miejsca, gdzie przeżywali czas swej młodości.
Wszystkich zainteresowanych pomocą w przygotowaniu uroczystości i wsparciem finansowym tego przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Dyrekcją Szkoły.
Z ogromną nadzieją liczymy, że w dniach odbywających się uroczystości, spotkamy się WSZYSCY w murach naszego ZSEG, by na nowo wrócić do czasu młodości, poczuć wzruszenie i radość z „bycia uczniem” tej szkoły, a także z bycia częścią jej historii i historii naszego Miasta.

Komitet Organizacyjny
Obchodów Jubileuszy

Opiekun Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych zaprasza wszystkich uczniów, którzy chcą nauczyć się inwestować na giełdzie, do udziału w XV edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundację im. Lesława A. Pagi.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie oraz Tarnowski Lider Przedmiotowy z Historii i WOS-u serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu historycznego o Józefie Piłsudskim.

NAZWA KONKURSU:
III TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

Konkurs odbędzie się na trzech poziomach edukacyjnych:
- szkoły podstawowe: praca plastyczna;
- szkoły gimnazjalne: prezentacja multimedialna;
- szkoły ponadgimnazjalne: wiedza historyczna.

Regulamin konkursu 2016-2017 - do pobrania

Józef Parys

 

Opiekunowie Koła Historyczno-Turystycznego zapraszają chętnych do wzięcia udziału w rajdzie turystyczno-patriotycznym, który odbędzie się na Podhalu w rejonie miejscowości: Dzianisz, Witów, Chochołów w dniach 7-9 października 2016 r (tj. piątek, sobota, niedziela). W najbliższym czasie będzie przeprowadzona rekrutacja do plutonu ps. „Smak” oraz plutonu ps. „Strzała”. Miejsc na rajd zarezerwowanych jest 16.
Osoby chętne do wzięcia udziału w rajdzie mogą dokonać zapisu u opiekuna Koła Historyczno-Turystycznego pani mgr Anny Smoleń. Koszt wyjazdu jest na chwilę obecną doprecyzowywany przez głównego sponsora wyprawy tj. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i zostanie podany wraz ze szczegółami rajdu w najbliższym czasie.

Anna Smoleń
Józef Parys
opiekunowie Koła Historyczno-Turystycznego

W dniu 4 lipca 2016 r. doszło do bezprecedensowego spotkania branży gastronomicznej reprezentowanej przez pierwszy w Polsce Ogólnopolski Klaster Środowiskowy Branży Gastronomicznej. 

I Konferencja Branży Gastronomicznej 

Kodeks Etyczny  Klastra  "Polscy Liderzy Gastronomii" 

„Fotografując staraj się pokazać to,
czego bez Ciebie, nikt by nie zobaczył.”
/Robert Bresson/

Szkolne koło Miłośników Poezji wraz z opiekunką panią Profesor Krystyną Gawdzińską zapraszają do udziału w Narodowym Czytaniu powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Quo Vadis”, które odbędzie się w Tarnowie przed Muzeum Etnograficznym w dniu 3 września, czyli w najbliższą sobotę w godzinach od 14:00 do 16:30.
Wśród czytających będą aktorzy Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie: Matylda Baczyńska, Jerzy Pal i Piotr Hudziak (odgrywający rolę Nazariusza w adaptacji filmowej „Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza), przedstawiciele władz miasta i instytucji publicznych, bibliotekarze i nauczyciele oraz publiczność.

Rozpoczął się nabór wniosków - jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów z miasta Tarnowa za rok szkolny 2014/2015 (dotycz również absolwentów).
Jednymi z warunków są:
- co najmniej dobra ocena z zachowania,
- srednia ocen - co najmniej 4,0.
Szczegółowe informacje w sekretariacie młodzieżowym. Termin składania wniosków: do 30.11.2015.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w eliminacjach do X Rajdu Historycznego Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia” – „Z wiarą w zwycięstwo” – Turbacz – Beskid Wyspowy – Gorce, 2–4 października 2015r.
Grupa eliminacyjna będzie liczyła 30 osób. Obecnie zgłoszonych jest 23 osoby. W sposób szczególny zapraszam uczniów klas pierwszych.
Zapisu można dokonać u opiekunów Koła Historyczno-Turystycznego w naszej szkole pani mgr Anny Smoleń i pana mgra Józefa Parysa. Termin końcowy zapisów: 11 wrzesień 2015 r.
Poniżej zamieszczam informacje dotyczące planu działań przygotowujących do X Rajdu Historycznego Szlakami Żołnierzy Wyklętych. 

Koło Turystyczne zaprasza na wycieczkę do Wrocławia, która odbędzie się 11 i 12 października 2014 roku, tj. sobota - niedziela. Zapisy do 7.10.2014 r.

W dniach 27.09-28.09.2014 roku, odbyła się szkolna wycieczka do Zakopanego pod opieką pana Józefa Parysa oraz księdza Marcina Gryzło. Wycieczka rozpoczęła się zbiórką o godzinie 4:45 w Tarnowie za Hotelem Tarnovia. Po sprawdzeniu sprawności autokaru przez panów policjantów o 5:00 wyruszyliśmy w stronę Zakopanego. W czasie jazdy poznaliśmy bardzo sympatycznego pana kierowcę. Dotarliśmy do celu (najwyżej położonej wioski w Polsce - miejscowości Ząb), gdzie zostały nam przydzielone pokoje. Nastąpił czas na rozpakowanie się i odpoczynek po podróży.
Około godz. 10 wyruszyliśmy, aby zdobyć Gubałówkę. Niestety pogoda nie dopisała nam, lecz nikt się nie tracił sił ani chęci i po 50 minutach grzaliśmy się w ciepłej restauracji. Po odpoczynku i zjedzonym posiłku, grupa podzielona została na dwie części.

Dnia 26 września odbyły się w naszej szkole zajęcia otwarte z cyklu "Spotkania z historią", które były poświęcone 70 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO oraz 75 ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas: 2 TE, 3 EH oraz 3TT.

Pierwsza wycieczka w ramach KOŁA TURYSTYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015
Jeszcze 6 miejsc wolnych. Tylko 110 zł. Zapraszamy chętnych do pana Józefa Parysa w celu zapisania się na wycieczkę. Zapisy do środy!!!

W niedzielę, 21 września o godzinie 11:00 na Małej Scenie tarnowskiego teatru po raz kolejny odbędzie się Salon poezji-
„Jestem pionowa”. Tym razem będziemy mieli okazję zaznajomić się z twórczością Pani Sylvii Plato, a utwory przeczytają
Joanna Szczepkowska, Dorota Segda i Piotr Hudziak. Natomiast słowo wstępne będzie należeć do Pani Beaty Polańskiej.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy również do zapisywania się do Szkolnego Koła Miłośników Poezji u opiekuna koła p. prof. Krystyny Gawdzińskiej.

Już 26 września 2014 r. odbędzie się Małopolska Noc Naukowców 2014. Jest to wydarzenie, w którym tarnowska Uczelnia uczestniczy po raz siódmy.
Nocne pokazy, warsztaty, prezentacje, konkursy, wykłady i inne atrakcje czekają na wszystkich miłośników nauki.
Czytaj więcej

5 września 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie zorganizowała Prolog „Narodowego Czytania” dla młodzieży. Nasza szkoła również brała udział w tym przedsięwzięciu obok uczniów i nauczycieli z III i I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.
Koło Miłośników Poezji reprezentowała Kinga Michoń z klasy III EH, która czytała fragment „Potopu”. Wszystkim przysłuchiwała się młodzież z klasy I TM pod opieką Pani mgr Krystyny Gawdzińskiej. Patronat nad akcją objął prezydent RP- Bronisław Komorowski, a do czytania dzieł Sienkiewicza w Tarnowie została zaproszona Posłanka Urszula Augustyn. Scenerię tworzył „Zaułek Łokietka” w Tarnowie.

Szkolna Giełda Papierów Wartościowych zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Jest to ogólnopolska rywalizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych polegająca na inwestowaniu 100 000 wirtualnych złotych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
Jeśli chcesz nauczyć się inwestować na giełdzie i poczuć prawdziwe emocje z tym związane, zgłoś się do opiekuna Szkolnej Giełdy Pani prof. Marzeny Malec-Witek lub wyślij e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji na fanpage https://www.facebook.com/szkolnagieldatarnow oraz stronie internetowej giełdy.

Rodzice, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”  proszeni są o dostarczanie faktur za zakupione podręczniki do sekretariatu młodzieżowego do dnia 03.10.2012r.

9 września 2012r. w miejscowości Sromowce Niżne odbył się Konkurs "Smak Pstrąga".  Udział w konkursie wzięli uczniowie z naszej szkoły: Ewelina Hebda z klasy III EK wych. mgr J. Miśtak i Marcin Małek z klasy 2 zk wych. mgr W. Rojek

Konkurs został zorganizowany przez Małopolskie Zrzeszenie Kucharzy i Cukierników.  Przewodniczący komisji konkursowej: Marcin Polus.

Zobacz zdjęcia

          W dniach 5-7 września 2012 roku na strzelnicy szkolnej odbyły się tradycyjne     zawody strzeleckie o najlepszego strzelca ZSEG w karabinku sportowym. Do zawodów zgłosiło się 32 uczniów z sześciu klas pierwszych

W dniach 27-28 października 2012 roku (sobota-niedziela) odbędzie się wyjazd do Miejsca Pamięci w Państowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Ogólnopolski konkurs historyczny

Fundacja "Wiedza i Praktyka" wraz z Wydawnictwem "Wiedza i Praktyka" są organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla młodzieży ponadgimnazjalnej pod nazwą "Historia i Życie".
VII edycja konkursu realizowana w roku szkolnym 2011/2012 nosiła hasło: "Usłyszane przy stole, znalezione w szufladzie czyli przeszłość w rodzinnej pamięci". Uczennice naszej szkoły Anna Bodura i Kinga Kutek z obecnej klasy II EH zostały laureatkami tegoż konkursu. Anna Bodura  i Kinga Kutek pod opieką mgr Marty Marszalskiej przygotowały pracę pt. "Pamięć o II wojnie światowej i jej konsekwencjach" i zajęły III miejsce w kategorii: praca zbiorowa.
7 września 2012 roku odbyła się Gala Finałowa w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w czasie której podsumowano wyniki konkursu i rozdano (cenne) nagrody. Wyjazd do Warszawy był bardzo udany; zobaczyliśmy najważniejsze zabytki Stolicy, zwiedziliśmy z przewodnikiem Muzeum Wojska Polskiego, spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi. Już dziś deklarujemy udział w następnej edycji.

Wyniki egzaminu maturalnego sesja poprawkowa

13 września 2012 r

(czwartek)

od godz. 10:00

w sekretariacie młodzieżowym szkoły.

Po odbiór w/w wyników należy zgłosić się
z dowodem osobistym.

NARODOWE CZYTANIE "PANA TADEUSZA"

Koło Miłośników Poezji wraz z opiekunem mgr Krystyną Gawdzińską zapraszają w sobotę 8 września w godz. od 1000 do 1200 pod pomnik Adama Mickiewicza w Tarnowie na Ogólnopolską Akcję "Czytamy Pana Tadeusza". Patronat nad tą akcją objął Prezydent Polski Bronisław Komorowski a w Tarnowie nasza szkoła włączy się do prac Tarnowskiego Towarzystwa im. A. Mickiewicza.

Zapraszamy

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych kontynuuje realizację projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego.

Liderzy projektu: Województwo Małopolskie i Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego

Partnerem projektu jest: POWIAT TARNOWSKI

Wystarczy, że chodzisz do szkoły zawodowej i korzystasz z bezpłatnych kursów i szkoleń w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, filmu, fotografii lub kabaretu, które w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawiać będą zajęcia realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz korzyści płynące z uczestnictwa uczniów w projekcie, nauki konkretnego zawodu, a także ze współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ→http://www.zawodowamalopolska.pl/Mlodziez/Strony/konkursy.aspx

Termin nadsyłania prac 14 października 2011.

Comenius to nazwa w naszej szkole dobrze znana, ale Comenius to nie tylko projekty dla młodzieży. Comenius daje również nauczycielom możliwość zawodowego doskonalenia za granicą. Z takiej szansy skorzystała w te wakacje nauczycielka języka niemieckiego Justyna Krzoska.

Tak, tak, gdy uczniowie oddawali się słodkiemu lenistwu, inni już przygotowywali się pilnie do mającego się wkrótce rozpocząć roku szkolnego.

Kurs miał miejsce w przepięknej Ratyzbonie i trwał dwa tygodnie (15-26.08.2011), a jego celem było doskonalenie umiejętności językowych i metod nauczania. Kilka zdjęć z pobytu można obejrzeć w naszej galerii.

Międzyszkolny konkurs na temat życia i twórczości Czesława Miłosza organizowany w roku obchodów stulecia Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

3 – 4 czerwca 2011

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, do którego zgłoszonych zostało 110 uczniów. W poszczególnych kategoriach o laur zwycięstwa rywalizowało 89 uczniów z 11 tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z tradycją, która na stałe wpisała się w tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych – w dniach 28 – 29 maja 2010r. odbyły się Dni Lwowa. Organizatorami tego święta byli przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, działający pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa.

RAJD TURYSTYCZNY "PIWNICZNA"

22-24 października 2009 r. (czartek-piatek-sobota)

Godzina i miejsce zbiórki:

715 – dworzec PKP – Tarnów

 

Cel rajdu:
- popularyzacja wśrod młodzieży turystyki pieszej i górskiej,
- wizyta w miejscu "papieskiej mszy świętej" w Starym Sączu,
- zwiedzanie Starego Sącza,
- ukazanie beskidu Sądeckiego w jesiennej szacie.
 
Baza noclegowa: Piwnicznej Zdrój - Kosarzyska.
Trasy będą przebiegać przez atrakcyjne pasma Jaworzyny Krynickiej oraz Radziejowej.
Koszt rajdu: 60 zł
W cenie:
- przejazd pociągiem i transport autobusami miejskimi,
- 2 noclegi.
 
Prowiant należy zabrać ze sobą lub być przygotowanym na zakupy :-)
Posiłki będziemy przygotowywali samodzielnie. Do naszej dyspozycji będzie kuchnia.
Zaplanowane jest również wspólne spędzenie czasu w szkolnej sali gimnastycznej (piłka siatkowa, piłka nożna i inne sporty...) oraz ognisko.
 
Należy zabrać odpowiednie do pogody ubrania oraz termos, który bedzie potrzebny podczas wyprawy w góry.
 
Serdecznie zapraszamy
 
Opiekunowie Koła Turystycznego
Anna Smoleń
Józef Parys

Dnia 27 stycznia 2009 roku nasza grupa pracująca w Kole Historycznym oraz Kole Turystycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych na czele z nauczycielem historii Józefem Parysem wybrała się na wycieczkę do Dąbrowy Tarnowskiej by uczcić pamięć Żydów pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej (Holokaust). Nasz wyjazd został zorganizowany w dniu Międzynarodowych obchodów Pamięci Ofiar Holokaustu.

Jak wiadomo od dawna, pierwszoklasiści w nowej szkole nie mają łatwo. Nowe otoczenie, Profesorowie, wymagania, et cetera... Ich żywot został jeszcze dodatkowo „umilony” przez starszych kolegów. Jak przez ostatnie dwa lata – tak i w tym roku odbył się „Chrzest Pierwszoklasistów” w Naszej Szkole. Impreza miała na celu zapoznać z jedną z wielu tradycji, jakie są „pielęgnowane” i kontynuowane.

W piątek, 25. września br. klasy maturalne (z wyjątkiem kl. IV TT) naszej szkoły wyjeżdzają na Ogólodiecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę. Plan wyjazdu przedstawia się  następująco:

zbiórka: godz. 4.45 na parkingu przy hotelu Tarnovia, ul. Kościuszki 10;

godz. i miejsce zbiórki: godz. 5.00 – wyjazd

trasa przejazdu: ok. godz. 9.30 – przyjazd na parking jasnogórski, przejście do auli o. Kordeckiego;

opis trasy wycieczki: godz. 10.00 – Konferencja dla młodzieży w auli O. Kordeckiego;

po konferencji będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania

godz. 12.00 – Msza Święta w Bazylice pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiktora Skworca;

godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich i zakończenie Pielgrzymki;

ok. godz. 15.30 – wyjazd z parkingu jasnogórskiego w drogę powrotną;

ok. godz. 21.00 – przyjazd do Tarnowa, pod hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10 – ROZWIĄZANIE WYCIECZKI

 

Szanownym P.T. Dyrekcji i Wychowawcom dziękujemy za zaangażowanie i umożliwienie maturzystom pielgrzymowania na Jasną Górę.

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych w dniu 22 września 2009 roku gościł w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zaproszony przez Justynę Krzoskę, nauczycielkę języka niemieckiego, lektor Instytutu Goethego, pan Ryszard Maj. Przeprowadził on lekcję języka niemieckiego dla klasy II TM technikum hotelarskiego. Była to lekcja mająca na celu promocję języka niemieckiego oraz kraju naszych zachodnich sąsiadów. Lektor prezentował szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazywał informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.

Koło Turystyczne przy naszej szkole organizuje dwie wycieczki:

Pierwszą dwudniową krajoznawczą do Zakopanego w dniach 10 – 11 maj 2009 roku tj. (niedziela – poniedziałek). Koszt wycieczki 110 zł. Drugą studyjną do Muzeum Państwowego KL Auschwitz Birkenau 26 maja 2009 roku tj. (wtorek.) Koszt wycieczki 60 zł. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

Zapraszają do wzięcia udziału w wycieczkach nasi nauczyciele: mgr Anna Smoleń, mgr Józef Parys, mgr Paweł Stanek. Każda zainteresowana osoba jest proszona o pobranie karty dla rodziców  i wychowawców w sekretariacie młodzieżowym.

Był pochmurny dzień (23 września 2008 roku), padał deszcz i było wietrznie. Jednak z optymizmem szedłem na rajd zorganizowany w ramach Koła Turystycznego przy naszej szkole. Zbiórka była o godzinie 900 przy Izbie Pamięci AK w Tarnowie. Po zbiórce wraz z panią przewodnik weszliśmy do muzeum, gdzie usłyszeliśmy krótki rys historyczny dotyczący II wojny światowej.