A A A

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła zmierzy się z nowoczesnymi technologiami w nauczaniu matematyki. Rozpoczynamy fazę wdrażania projektu "Wspomaganie nauczania matematyki w technikum w  oparciu o nowoczesne technologie informacyjne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Partnerem projektu jest Politechnika Łódzka, jedna z większych uczelni w kraju. Istnieje ona od 1945 r. i jako jedyna uczelnia w Polsce została wyróżniona przez Komisję Europejską prestiżowym certyfikatem jakości kształcenia "ECTS Label" za kreatywność i innowacyjność w tworzeniu perspektyw zawodowych, a w kształceniu za wykorzystanie nowoczesnych metod oraz środków dydaktycznych i audiowizualnych. 
W naszej szkole zajęcia w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia prowadzą mgr Smoleń Anna oraz mgr Małek Mirosława. Uczestnikami projektu są uczniowie klasy trzeciej  technikum  III TL. Przewidziano między innymi:
- cykl videokonferencji z wykładowcami z Politechniki Łódzkiej, 
- e-zajęcia na platformie e-learningowej, 
- wykorzystywanie e - technologii w trakcie zajęć lekcyjnych, 
- e - olimpiadę dla uczestników projektu, 
- dodatkowe zajęciach w ramach e - zespołów projektowych skierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.