haslo

A A A

Uczniowie naszej szkoły Andrzej Sysło z klasy III TD i Tomasz Wantuch z klasy IITD zdobyli 3 miejsce w konkursie grillowania karpia na łowisku Podolsze koło Zatora.  Konkurs oceniali kucharze z Małopolskiego Zrzeszenia Kucharzy i Cukierników. Zadaniem uczniów było filetowanie karpia, grillowanie i podanie go z sosem. Uczniowie ZSEG przygotowali Karpia Jesiennego, czyli karpia w towarzystwie sosu kurkowego i gołąbków w sałacie masłowej. 

Elżbieta Teper

W ZSEG w dniu  19.09.2018  odbył się szkolny konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie kucharz. Tematem konkursu były  Zakąski zimne i gorące. Zmagania przyszłych kucharzy bacznie obserwowali zawodowi kucharze Małgorzata Wesołowska  szef kuchni restauracja U  Młynarzy, Maciej Adamus szef kuchni Pół na Pół, Dominik Łukasik  kucharz z restauracji hotelu Heron Live Hotel. Wymienieni szefowie to byli uczniowie ZSEG.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż od początku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych będą uczestniczyć w dwuletnim międzynarodowym projekcie „Get in Shape for Europe” w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Zarząd Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych serdecznie zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej organizowanej przez GPW w Warszawie.
Wszyscy uczniowie, którzy lubią emocje związane z inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych proszeni są o zgłoszenie się do Pani prof. Marzeny Malec-Witek do dnia 01.10.2018 r.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich i trzecich technikum, w ramach programu POWER, będą mieli możliwość wyjazdu na staże i szkolenia w Wielkiej Brytanii. W projekcie weźmie udział:
- 12 uczniów w zawodzie technik ekonomista,
- 6 uczniów w zawodzie technik handlowiec,
- 12 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
- 8 uczniów w zawodzie tehnik hotelarstwa.
Uczniwie klas technikum handlowego i ekonomicznego wyjadą na 2-tygodniowe szkolenie z zakresu marketinku i reklamy, zaś uczniowie technikum hotelarskiego oraz żywienia i usług gastronomicznych wyjadą na 4-tygodniowy straż w przedsiębiorstwach.

Bliższych informacji udzielają: p. prof. M. Hołda oraz p. prof. M. Malec-Witek.