A A A

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie szkoły są ubezpieczeni na kwotę 12 tys.zł  w Firmie GOTHAER S.A. (zakres podstawowy).

Polisa ubezpieczeniowa dla uczniów klas pierwszych obejmuje okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r.  – składka – 43 zł.
Polisa ubezpieczeniowa  dla uczniów pozostałych  obejmuje okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 r. – składka 40 zł.

Więcej informacji:

Ogólne warunki ubezpieczenia
Ubezpieczenie - zakres podstawowy