haslo

A A A

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie szkoły  są ubezpieczeni w Firmie GOTHAER S.A. na sumę 12 000 zł (wariant standardowy).

Polisa ubezpieczeniowa dla uczniów klas pierwszych obejmuje okres od 01.09.2017 r. do 30.09.2018 r.  – składka – 43 zł.
Polisa ubezpieczeniowa  dla uczniów pozostałych  obejmuje okres od 01.10.2017 do 30.09.2018 r. – składka 40 zł.

Więcej informacji:
Ogólne warunki ubezpieczenia - 2017/2018
Wyciąg z warunków ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018
Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody