A A A

Dyrekcja Szkoły informuje, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w firmie Firma WIENER TU S.A. na kwotę 12 tyś. złotych przy 12 % zwolnionych.
Wysokość ubezpieczenia
• uczniowie klas pierwszych za 13 m-cy – 43 zł
(okres ubezp. 01.09.2020 – 30.09.2021)
• uczniowie klas od II do IV za 12 m-cy – 40 zł
(okres ubezp. 01.10.2020 – 30.09.2021)

Jednocześnie informujemy, że warunkiem uczestnictwa w wycieczce szkolnej jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej.

Prosimy wychowawców o wpłatę zebranej kwoty w sekretariacie młodzieżowym do dnia 25.09.2020 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia