A A A

DRODZY KANDYDACI!

Przed Wami nowy etap życia, który będzie miał duży wpływ na Waszą przyszłość. Wybór szkoły, która pomoże Wam zdobyć rzetelną wiedzę, rozwinąć zainteresowania i osiągnąć sukces to poważna decyzja. Miej pewność, że jest ona trafna!
Jesteśmy szkołą z ponad 100 letnią tradycją kształcącą w zawodach ekonomicznych, gastronomicznych, handlowych i hotelarskich.
Szkoła usytuowana jest w centrum miasta, co jest dużym udogodnieniem dla uczniów dojeżdżających. Posiadamy doskonale przygotowaną kadrę oraz dobrze wyposażone pracownie zawodowe i ogólne. Procentuje to na egzaminach maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zajmujemy wysokie miejsce w Polsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych. Otrzymaliśmy również tytuł "Szkoły mistrzów" w zawodzie technik hotelarstwa, za 100% zdawalność egzaminu zawodowego.

W rankingu techników opublikowanym przez portal edukacyjny Perspektywy 2019 nasze Technikum nr 3 otrzymało SREBRNĄ TARCZĘ  i  jest trzecim Technikum w Tarnowie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, instytucje publiczne, tj. m. in. urzędy państwowe oraz jednostki handlowe i gastronomiczne, są zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym. W związku z tym nasi uczniowie będą mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, dotyczącym umiejętności komunikowania się w języku migowym.
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla uczniów. Z nami nie będziesz się nudzić, a nauka może stać się przyjemnością. Rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień uczniów stanowi atut naszej szkoły. Oferujemy nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne m.in. w kołach: historyczno-turystycznym, dziennikarskim - gazetka szkolna, Honorowych Dawców Krwi/PCK, miłośników poezji, strzelectwa sportowego i sekcjach rekreacyjno - sportowych oraz Szkolnej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto młodzież może podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w organizowanych przez naszą szkołę kursach (barista, barman, obsługa kas fiskalnych itp.). 

W naszej szkole realizowane są projekty unijne Erasmus+ i PO WER.

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM