haslo

A A A

Zarząd Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych serdecznie zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej organizowanej przez GPW w Warszawie.
Wszyscy uczniowie, którzy lubią emocje związane z inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych proszeni są o zgłoszenie się do Pani prof. Marzeny Malec-Witek do dnia 01.10.2018 r.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż od początku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych będą uczestniczyć w dwuletnim międzynarodowym projekcie „Get in Shape for Europe” w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich i trzecich technikum, w ramach programu POWER, będą mieli możliwość wyjazdu na staże i szkolenia w Wielkiej Brytanii. W projekcie weźmie udział:
- 12 uczniów w zawodzie technik ekonomista,
- 6 uczniów w zawodzie technik handlowiec,
- 12 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
- 8 uczniów w zawodzie tehnik hotelarstwa.
Uczniwie klas technikum handlowego i ekonomicznego wyjadą na 2-tygodniowe szkolenie z zakresu marketinku i reklamy, zaś uczniowie technikum hotelarskiego oraz żywienia i usług gastronomicznych wyjadą na 4-tygodniowy straż w przedsiębiorstwach.

Bliższych informacji udzielają: p. prof. M. Hołda oraz p. prof. M. Malec-Witek.

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 19 września 2018 r. (środa)

KLASY PIERWSZE

Spotkanie z Dyrekcją

godz. 1630 sala 115 - klasa I TM, I TT, I TD

godz. 1700 sala 115 - klasa I TE, I TF, 1 BK, 1 BC

Spotkanie z wychowawcami wg odrębnego harmonogramu

godz. 1700 - klasa I TM, I TT, I TD

godz. 1730 - klasa I TE, I TF, 1 BK, 1 BC

KLASY II-IV

zebrania odbędą się o godz. 1700 wg odrębnego harmonogramu

 

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie naszego szkolnego zespołu wokalno – instrumentalnego odbędzie się w środę 12 września o godz. 15:30 w sali 116.