ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Z wielką dumą i satysfakcją pragniemy poinformować, że Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych polskich liceów i techników w Polsce. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła ma prawo do używania tytułu honorowego „Srebrnej Szkoły 2020”, potwierdzającej wysoką jakość jej pracy.

Placówki edukacyjne oceniane są za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.
Tytuł „Srebrnej Szkoły” przysługuje technikom, które zajęły miejsca101-300 w rankingu Perspektyw.W powyższym rankingu Technikum nr 3 w Tarnowie zajęło 3 miejsce w Tarnowie, 30 miejsce w województwie małopolskim oraz 220 miejsce spośród wszystkich techników w całej Polsce.
Wszystkim nauczycielom oraz uczniom, którzy w sposób szczególny przyczynili się do tak wielkiego sukcesu naszej szkoły, serdecznie dziękujemy za motywację do zdobywania wiedzy oraz wszelki trud włożony w edukację.
Życzymy zapału do dalszej pracy,satysfakcji z jej wykonywania oraz kolejnych sukcesów.

DYREKCJA ZSEG

NAZWA SZKOŁY

MIEJSCE W TARNOWIE

MIEJSCE W WOJ. MAŁOPOLSKIM

MIEJSCE W POLSCE

Technikum nr 7

(ZSB)

1

16

120

Technikum nr 4

(ZSME im. T. Tertila)

2

28

214

Technikum nr 3

(ZSEG im. J. Piłsudskiego)

3

30

220

Technikum nr 1

(ZST im. I. Mościckiego)

4

42

300

Technikum nr 5

(ZSOiT im. J. Szczepanika)

5

48

323

Technikum nr 2

(CKZiU)

6

54

410

Technikum nr 6

(ZSTZ)

7

59

450

Technikum nr 9 (ZSEO)

8

104

(poza pierwszą 500)

Źródło: http://technika.perspektywy.pl/2020